กลับมาที่เว็บไซต์นี้?

เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
(เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies)ช่วยเหลือ เว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ต้องอนุญาตให้รับ cookies (หน้าต่างใหม่)
ลืมชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ?

คุณเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ

ขั้นตอนการอบรมบัญชี Online

1. สมัครสมาชิก :ท่านต้องเช็ค E-mail เพื่อคลิ๊กยืนยันการใช้งาน
2. ซื้อหลักสูตรอบรม Online : โดยใช้ User Name และ Password ที่ตั้งไว้ 
3. ชำระเงิน Onlineท่านสามารถเข้าอบรมได้ทันที และสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน Online ได้ทันที
4. เข้าอบรมบัญชี Online : พิมพ์หนังสือรับรอง Online ได้ทันทีหลักเกณฑ์การอบรมบัญชี Online :

1. เรียนได้ 60 วัน ต้องทำข้อสอบให้ได้ 60% 
2. สอบได้ 2 ครั้ง ถ้าไม่ผ่านจะไม่ได้รับหนังสือรับรอง 
(โปรดโทรแจ้ง จะให้เรียนใหม่ฟรี)
3. สอบผ่าน
พิมพ์หนังสือรับรอง Onlineได้ทันที 
4. ต้องเก็บหนังสือรับรองไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี