หลักสูตรอบรมบัญชี เก็บชั่วโมง CPD Online***การนับชั่วโมงปี 61 ท่านต้องสอบเสร็จก่อนเที่ยงคืน
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคมนี้ มิฉะนั้นชั่วโมงจะเป็นของปี 62 ***


อนุมัติ * หัวข้ออบรม/หลักสูตรอบรมปี 2562 Demo การนับชั่วโมง CPD ** ราคา
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
hot-icon-vector-1329158

E-Learning : ภาษีสำหรับกิจการ sme Update 2018

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • update ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน
 • เทคนิคการทำบัญชีอย่างมืออาชีพ
 • ขั้นตอนการทำงานภาษีตั้งแต่ต้นจนจบ
 • ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหักภาษีนำส่ง
 • จะเคลมภาษีซื้อ ต้องรู้อะไรบ้าง ไม่ให้ถูกปรับ

sme

-

7.00

-

7.00 500

 

buynow

 

hot-icon-vector-1329158

E-Learning  : แนวทางการปิดบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง

 • 6 ชั่วโมง 500 บาท
 • Update ข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ในการปิดบัญชี
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องของนักบัญชี
 • เทคนิคและแนวทางในการปรับปรุงบัญชี
 • การตรวจสอบงานตนเองก่อนปิดบัญชี
acclaw 1.00 5.00 1.00 5.00 500 buynow
hot-icon-vector-1329158

E-Learning : การตรวจสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ Update 2018

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี
 • การรับงานตรวจสอบบัญชี
 • วิธีการตรวจสอบบัญชี
 • การตรวจสอบรายการผิดปกติ ฯลฯ
audit
7.00 - 7.00 -
500
buynow
new

E-Learning  : การใช้โปรแกรมบัญชี Express ในกิจการ ซื้อมา ขายไป

 • 4 ชั่วโมง 300 บาท
 • การใช้โปรแกรมบัญชีในการจัดทำบัญชี
 • การบันทึกบัญชีซื้อ - จ่ายชำระหนี้
 • การบันทึกบัญชีขาย - รับชำระเงิน
 • การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ และการสำรองข้อมูล
sell

0.00

4.00

0.00

4.00

300 buynow
new

E-Learning  : การใช้โปรแกรมบัญชี Express ในธุรกิจผลิต

 • 4 ชั่วโมง 300 บาท
 • วงจรผลิต ระบบซื้อวัตถุดิบ เบิกเข้างานระหว่างทำ
 • ระบบรับเข้าคลังสินค้า เมื่อผลิตเสร็จ ปรับปรุงงานระหว่างทำ
 • ระบบซื้อ ขาย รับ จ่าย
 • การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ และการสำรองข้อมูล
palit

0.00

4.00

0.00

4.00

300 buynow
new

E-Learning : ประเด็นปัญหาการหัก ณ ที่จ่าย

 • 4 ชั่วโมง 300 บาท
 • ปัญหาเกี่ยวกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • กฏหมายเกี่ยวกับการหัก ณ ที่จ่าย
 • อัตราการหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 40(1)-(8)
 • หน้าที่ของผู้หัก ณ ที่จ่าย

1081
0.00
4.00
0.00
4.00
300
buynow

 

 

 

 

[ สมัครสมาชิก ] [ หลักสูตรอบรม ] [ วิธีการเข้าอบรม ] [ วิธีการชำระเงิน ] [แจ้งการชำระเงิน] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ติดต่อเรา ] [ เข้าอบรม ] [ เพิ่มบริษัทของคุณ ]

logo VISA logo Master Card logo KBANK logo BAY logo KTB logo BBL logo SCB logo TMB เคาน์เตอร์ เซอร์วิส


thaiepay.com


Logo Verified by Visa Logo Master Card logo DBD Verified