หลักสูตรอบรมบัญชี เก็บชั่วโมง CPD Online**หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทั่วไป ม่สามารถเก็บชั่วโมงอบรมได้**


อนุมัติ * หัวข้ออบรม/หลักสูตรอบรมปี 2562 Demo การนับชั่วโมง CPD ** ราคา
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ

E-Learning : ภาษีสำหรับกิจการ sme Update 2018

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ทั่วไป ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
 • update ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน
 • เทคนิคการทำบัญชีอย่างมืออาชีพ
 • ขั้นตอนการทำงานภาษีตั้งแต่ต้นจนจบ
 • ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหักภาษีนำส่ง
 • จะเคลมภาษีซื้อ ต้องรู้อะไรบ้าง ไม่ให้ถูกปรับ

sme

-

no

7.00

no

-

no

7.00

no

buynow

500

 

 

 


E-Learning  : แนวทางการปิดบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้อง

 • 6 ชั่วโมง 500 บาท
 • หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ทั่วไป ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
 • Update ข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ในการปิดบัญชี
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องของนักบัญชี
 • เทคนิคและแนวทางในการปรับปรุงบัญชี
 • การตรวจสอบงานตนเองก่อนปิดบัญชี
acclaw

1.00

no

5.00

no

1.00

no

5.00

no

buynow

500E-Learning : การตรวจสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ Update 2018

 • 7 ชั่วโมง 500 บาท
 • หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ทั่วไป ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
 • ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี
 • การรับงานตรวจสอบบัญชี
 • วิธีการตรวจสอบบัญชี
 • การตรวจสอบรายการผิดปกติ ฯลฯ
audit

7.00

no

-

no

7.00

no

-

no

buynow
500


E-Learning  : การใช้โปรแกรมบัญชี Express ในกิจการ ซื้อมา ขายไป

 • 4 ชั่วโมง 300 บาท
 • หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ทั่วไป ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
 • การใช้โปรแกรมบัญชีในการจัดทำบัญชี
 • การบันทึกบัญชีซื้อ - จ่ายชำระหนี้
 • การบันทึกบัญชีขาย - รับชำระเงิน
 • การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ และการสำรองข้อมูล
sell

0.00

no

4.00

no

0.00

no

4.00

no

buynow

300E-Learning  : การใช้โปรแกรมบัญชี Express ในธุรกิจผลิต

 • 4 ชั่วโมง 300 บาท
 • หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ทั่วไป ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
 • วงจรผลิต ระบบซื้อวัตถุดิบ เบิกเข้างานระหว่างทำ
 • ระบบรับเข้าคลังสินค้า เมื่อผลิตเสร็จ ปรับปรุงงานระหว่างทำ
 • ระบบซื้อ ขาย รับ จ่าย
 • การจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ และการสำรองข้อมูล
palit

0.00

no

4.00

no

0.00

no

4.00

no

300E-Learning : ประเด็นปัญหาการหัก ณ ที่จ่าย

 • 4 ชั่วโมง 300 บาท
 • หลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ทั่วไป ไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้
 • ปัญหาเกี่ยวกับ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • กฏหมายเกี่ยวกับการหัก ณ ที่จ่าย
 • อัตราการหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 40(1)-(8)
 • หน้าที่ของผู้หัก ณ ที่จ่าย

1081
0.00
no
4.00
no
0.00
no
4.00
no
buynow
300

 

 

 

 

[ สมัครสมาชิก ] [ หลักสูตรอบรม ] [ วิธีการเข้าอบรม ] [ วิธีการชำระเงิน ] [แจ้งการชำระเงิน] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ติดต่อเรา ] [ เข้าอบรม ] [ เพิ่มบริษัทของคุณ ]

logo VISA logo Master Card logo KBANK logo BAY logo KTB logo BBL logo SCB logo TMB เคาน์เตอร์ เซอร์วิส


thaiepay.com


Logo Verified by Visa Logo Master Card logo DBD Verified