Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ 2553

ราคา: ฿500

สอบถามเกี่ยวกับสินค้าE-Learning : จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ ๒๕๕๓
รหัสอนุมัติ CPD :6007-06-094-014-03-Eบัญชี 0.00 อื่นๆ 7.00 รวม 7.00 ชั่วโมง
รหัสอนุมัติ CPA :6007-06-094-014-03-E
xxxx-06-094-xxx-xx-E บัญชี 0.00 อื่นๆ 7.00 รวม 7.00ชั่วโมง

วิทยากร :
อาจารย์จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา

รูปแบบการอบรม :
E-Learning เป็นการอบรม Online ด้วยภาพนิ่งผสมเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายประกอบ

เนื้อหา

ชี้แจงหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณ / ข้อบังคับ / วัตถุประสงค์ / โครงสร้างจรรยาบรรณและข้อบังคับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553


1. สรุปข้อบังคับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553

2. วัตถุประสงค์และโครงสร้างจรรยาบรรณ พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

3. คำชี้แจงหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณ คำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ

4. ปัญหา อุปสรรคและมาตรการป้องกันในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

5. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานและข้อบังคับจรรยาบรรณภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

6. จริยธรรมทางธุรกิจความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น[ สมัครสมาชิก ] [ หลักสูตรอบรม ] [ วิธีการเข้าอบรม ] [ วิธีการชำระเงิน ] [แจ้งการชำระเงิน] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ติดต่อเรา ] [ เข้าอบรม ] [ เพิ่มบริษัทของคุณ ]

logo VISA logo Master Card logo KBANK logo BAY logo KTB logo BBL logo SCB logo TMB เคาน์เตอร์ เซอร์วิส

PAYSBUY Verified


Logo Verified by Visa Logo Master Card logo DBD Verified