Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ 2553

ราคา: ฿500

สอบถามเกี่ยวกับสินค้าE-Learning : จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ ๒๕๕๓
รหัสอนุมัติ CPD :6010-06-094-014-04-Eบัญชี 0.00 อื่นๆ 7.00 รวม 7.00 ชั่วโมง
รหัสอนุมัติ CPA :6010-06-094-014-04-E
xxxx-06-094-xxx-xx-E บัญชี 0.00 อื่นๆ 7.00 รวม 7.00ชั่วโมง

วิทยากร :
อาจารย์จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา

รูปแบบการอบรม :
E-Learning เป็นการอบรม Online ด้วยภาพนิ่งผสมเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายประกอบ

เนื้อหา

ชี้แจงหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณ / ข้อบังคับ / วัตถุประสงค์ / โครงสร้างจรรยาบรรณและข้อบังคับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553


1. สรุปข้อบังคับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553

2. วัตถุประสงค์และโครงสร้างจรรยาบรรณ พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547

3. คำชี้แจงหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณ คำชี้แจงข้อบังคับจรรยาบรรณ

4. ปัญหา อุปสรรคและมาตรการป้องกันในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

5. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานและข้อบังคับจรรยาบรรณภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

6. จริยธรรมทางธุรกิจความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น[ สมัครสมาชิก ] [ หลักสูตรอบรม ] [ วิธีการเข้าอบรม ] [ วิธีการชำระเงิน ] [แจ้งการชำระเงิน] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ติดต่อเรา ] [ เข้าอบรม ] [ เพิ่มบริษัทของคุณ ]

logo VISA logo Master Card logo KBANK logo BAY logo KTB logo BBL logo SCB logo TMB เคาน์เตอร์ เซอร์วิส


thaiepay.com


Logo Verified by Visa Logo Master Card logo DBD Verified