Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

E-Learning:มาตรฐานการสอบบัญชี ประกาศใช้ในปี2559 (ปัจจุบัน) ตอนที่ 1

ราคา: ฿500

สอบถามเกี่ยวกับสินค้าE-Learning:มาตรฐานการสอบบัญชี ประกาศใช้ในปี2559 (ปัจจุบัน) ตอนที่ 1
รหัสอนุมัติ CPD : xxxx-06-094-xxx-xx-E บัญชี 6.00 อื่นๆ 0.00 รวม 06.00 ชั่วโมง
รหัสอนุมัติ CPA : xxxx-06-094-xxx-xx-E บัญชี 6.00 อื่นๆ 0.00 รวม 6.00 ชั่วโมง
วิทยากร :
อาจารย์สุรันดร มี้เจริญ

รูปแบบการอบรม :
E-Learning เป็นการอบรม Online ด้วยภาพนิ่งผสมเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายประกอบ

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตร มาตรฐานการสอบบัญชี ประกาศใช้ในปี2559 (ปัจจุบัน) ตอนที่ 1

หัวข้ออบรม เวลาอบรม

มาตรฐานการสอบบัญชี ประกาศใช้ในปี2559 (ปัจจุบัน) ตอนที่ 1

 
 

1.1

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 200 วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการปฏิบัติงานตรวจสอบมาตรฐานการสอบบัญชี

เวลา: 13.12 นาที

 

1.2

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 210 ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี

เวลา: 26.27 นาที

 

1.3

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน

เวลา: 14.51 นาที

 

1.4

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 เอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ

เวลา: 27.48 นาที

 

1.5

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 240 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการพิจารณาทางทุจริตในการตรวจสอบงบการเงิน

เวลา: 35.37นาที

 

1.6

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการตรวจสอบงบการเงิน

เวลา: 54.00 นาที

 

1.7

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง) การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล

เวลา: 21.18 นาที

 

1.8

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 265 การสื่อสารข้อบกพร้องของการควบคุมภายในไปยังผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้บริหารของกิจการ

เวลา: 27.00นาที

 

1.9

มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 300 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน

เวลา: 27.46 นาที

 

ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น[ สมัครสมาชิก ] [ หลักสูตรอบรม ] [ วิธีการเข้าอบรม ] [ วิธีการชำระเงิน ] [แจ้งการชำระเงิน] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ติดต่อเรา ] [ เข้าอบรม ] [ เพิ่มบริษัทของคุณ ]

logo VISA logo Master Card logo KBANK logo BAY logo KTB logo BBL logo SCB logo TMB เคาน์เตอร์ เซอร์วิส

PAYSBUY Verified


Logo Verified by Visa Logo Master Card logo DBD Verified