Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

E-Learning : การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีชั้นสูง

ราคา: ฿500

สอบถามเกี่ยวกับสินค้าE-Learning : การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีชั้นสูง
รหัสอนุมัติ CPD : 6007-06-094-001-03-E บัญชี 7.00 อื่นๆ 0.00 รวม 07.00 ชั่วโมง
รหัสอนุมัติ CPA :6007-06-094-001-03-E บัญชี 7.00 อื่นๆ 0.00 รวม 7.00 ชั่วโมง
วิทยากร :
อาจารย์เอมอร สัตถาวงษ์

รูปแบบการอบรม :
E-Learning เป็นการอบรม Online ด้วยภาพนิ่งผสมเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายประกอบ

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตร การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีชั้นสูง

หัวข้ออบรม เวลาอบรม

การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีชั้นสูง

 
 

1.1

การบันทึกบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน

เวลา: 78.14 นาที

 

1.2

การบันทึกสินค้าคงเหลือ

เวลา: 75.82 นาที

 

1.3

การบันทึกสินค้าคงเหลือ(2)

เวลา: 27.89 นาที

 

1.4

การรับรู้รายได้o:p>

เวลา: 15.31 นาที

 

1.5

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันสินงวด

เวลา: 23.09นาที

 

1.6

TAX POINT

เวลา: 14.44 นาที

 

1.7

การออบใบกำกับภาษี

เวลา: 14.47 นาที

 

1.8

การบันทึกค่าใช้จ่าย

เวลา: 55.09นาที

 

1.9

จรรยาบรรณ

เวลา: 49.82 นาที

 

ความคิดเห็นของลูกค้า:

boonkakarn  (ศุกร์, 09 มิถุนายน 2017)
คะแนน: 5
เนื้อหาบทเรียนและการบรรยายดี ทำให้เข้าใจได้ง่าย ข้อทดสอบ
ก็ไม่ยาก หากทบทวนสักรอบ ผ่านแบบทดสอบได้สบายๆ

[ สมัครสมาชิก ] [ หลักสูตรอบรม ] [ วิธีการเข้าอบรม ] [ วิธีการชำระเงิน ] [แจ้งการชำระเงิน] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ติดต่อเรา ] [ เข้าอบรม ] [ เพิ่มบริษัทของคุณ ]

logo VISA logo Master Card logo KBANK logo BAY logo KTB logo BBL logo SCB logo TMB เคาน์เตอร์ เซอร์วิส

PAYSBUY Verified


Logo Verified by Visa Logo Master Card logo DBD Verified