Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

E-Learning:สอนผู้ทำบัญชีให้ใช้โปรแกรมบัญชี Express

ราคา: ฿500

สอบถามเกี่ยวกับสินค้าE-Learning :สอนผู้ทำบัญชีให้ใช้โปรแกรมบัญชี Express
รหัสอนุมัติ CPD : 6010-06-094-006-04-E บัญชี 8.30 อื่นๆ 0.00 รวม 8.30 ชั่วโมง
รหัสอนุมัติ CPA :6010-06-094-006-04-Eบัญชี 8.30 อื่นๆ 0.00 รวม 8.30 ชั่วโมง
วิทยากร : อาจารย์สุรันดร มี้เจริญ
Thaicpd
รูปแบบการอบรม :
E-Learning เป็นการอบรม Online ด้วยภาพนิ่งผสมเคลื่อนไหว และเสียงบรรยายประกอบ

เนื้อหาและขอบเขต การตรวจสอบบัญชีอย่างมีขั้นตอน และวิธีการตรวจสอบบัญชีตั้งแต่เริ่มรับงาน จนถึงการรายงานการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์

ขั้นตอนการตรวจสอบ บัญชี การรับงานตรวจสอบบัญชี การวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน และการสรุปผลรายงานผลการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบบัญชี แผนในการเข้าตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบยอดยกมา การเลือกตัวอย่าง การเก็บหลักฐานการสอบบัญชี การตรวจสอบ การสังเกตการณ์ การสอบถาม การวิเคราะห์เปรียบเทียบ และ ความสัมพันธ์ และการตรวจสอบรายการผิดปกติ

ระยะเวลาในการอบรมหลักสูตร สอนผู้ทำบัญชีให้ใช้โปรแกรมบัญชี Express

หัวข้ออบรม เวลาอบรม

การกำหนดค่าเริ่มต้น

1.1

การเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มใช้โปรแกรม

เวลา: 2.34 นาที

1.2

การกำหนดบริษัทใหม่

เวลา: 6.09 นาที

1.3

การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่

เวลา: 3.21 นาที

1.4

การกำหนดค่าเริ่มต้น-รายละเอียดกิจการ

เวลา: 3.25 นาที

1.5

การกำหนดค่าเริ่มต้นทั่วไป

เวลา: 6.17 นาที

1.6

การกำหนดรอบบัญชี

เวลา: 2.20 นาที

1.7

การกำหนดตารางข้อมูล

เวลา: 3.38 นาที

1.8

การกำหนดผังบัญชี

เวลา: 24.27 นาที

1.9

การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี

เวลา: 7.44 นาที

1.10

การกำหนดเลขที่เอกสาร

เวลา: 8.26 นาที

การกำหนดฐานข้อมูล

2.1

การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย

เวลา: 3.50 นาที

2.2

การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบขายและลูกหนี้

เวลา: 9.19 นาที

2.3

การกำหนดรายละเอียดลูกค้า

เวลา: 9.10 นาที

2.4

การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบซื้อและเจ้าหนี้

เวลา: 6.03 นาที

2.5

การกำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้

เวลา: 8.38 นาที

2.6

การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบสินค้า

เวลา: 13.04 นาที

2.7

การกำหนดรายละเอียดสินค้า/วัตถุดิบ

เวลา: 9.49 นาที

2.8

การกำหนดรายละเอียดสินค้า บริการ

เวลา: 5.04 นาที

2.9

การกำหนดรายละเอียดสินค้าชุด

เวลา: 6.30 นาที

2.10

การกำหนดรายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

เวลา: 4.25 นาที

2.11

การบันทึกยอดยกมา-ลูกหนี้คงค้าง

เวลา: 6.53 นาที

2.12

การบันทึกยอดยกมา-เจ้าหนี้คงค้าง

เวลา: 4.00 นาที

2.13

การบันทึกยอดยกมา-สินค้า/วัตถุดิบ

เวลา: 4.46 นาที

2.14

การบันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา

เวลา: 3.08 นาที

2.15

การบันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา

เวลา: 3.43 นาที

2.16

การบันทึกบัญชียอดยกมา

เวลา: 7.18 นาที

ระบบซื้อ

3.1

การซื้อสด

เวลา: 26.06 นาที

3.2

ใบสั่งซื้อ

เวลา: 9.44 นาที

3.3

ซื้อเชื่อ

เวลา: 8.38 นาที

3.4

ลดหนี้/ส่งคืนสินค้า

เวลา: 9.02 นาที

3.5

จ่ายชำระหนี้

เวลา: 12.33 นาที

3.6

บันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

เวลา: 15.06 นาที

3.7

การหัก ณ ที่จ่าย

เวลา: 3.51 นาที

ระบบขาย

4.1

ขายเงินเชื่อ

เวลา: 7.27 นาที

4.2

ลดหนี้/รับคืนสินค้า

เวลา: 7.16 นาที

4.3

รับชำระหนี้

เวลา: 8.34 นาที

4.4

ขายเงินเชื่อ กรณีรับค่าบริการ

เวลา: 5.17 นาที

4.5

รับชำระหนี้ กรณีรับค่าบริการ

เวลา: 3.27 นาที

ระบบเช็คและธนาคาร

5.1

การทำงานเกี่ยวกับเช็ครับ

เวลา: 12.06 นาที

5.2

การทำงานเกี่ยวกับเช็คจ่าย

เวลา: 5.27 นาที

5.3

การพิมพ์ความเคลื่อนไหวธนาคาร

เวลา: 2.36 นาที

ระบบบัญชี

6.1

การลงรายการประจำวันที่สมุดรายวัน

เวลา: 20.29 นาที

6.2

การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท

เวลา: 6.15 นาที

รายการประจำวันสินค้า

7.1

การจ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต

เวลา: 7.11 นาที

7.2

การบันทึกปรับปรุงค่าแรงในการผลิต

เวลา: 3.24 นาที

7.3

การรับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต

เวลา: 2.41 นาที

7.4

การปรับปรุงต้นทุนสินค้า

เวลา: 2.34 นาที

7.5

การโอนย้ายระหว่างคลัง

เวลา: 3.11 นาที

รายการทรัพย์สิน

8.1

กำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน

เวลา: 3.14 นาที

8.2

บันทึกรายการทรัพย์สิน

เวลา: 12.15 นาที

อื่น ๆ

9.1

การจัดเรียงข้อมูล

เวลา: 2.25 นาที

9.2

การคำนวณยอดต่าง ๆ

เวลา: 5.52 นาที

9.3

การสำรองข้อมูล

เวลา: 4.54 นาที

9.4

การตรวจรายละเอียดแผ่น

เวลา: 1.26 นาที

9.5

การนำข้อมูลสำรองขึ้นมาใช้

เวลา: 2.35 นาที

9.6

การประมวลผลสิ้นปี

เวลา: 10.09 นาที

9.7

ระบบความปลอดภัย

เวลา: 18.50 นาที

9.8

การแก้ไขแบบฟอร์ม

เวลา: 13.50 นาที

9.7

ระบบความปลอดภัย

เวลา: 18.50 นาที

9.8

การแก้ไขแบบฟอร์ม

เวลา: 13.50 นาที

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

10.1 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เวลา: 31.02 นาที

นักบัญชีไทยต้องเตรียมตัวอย่างไรกับ AEC

10.2 นักบัญชีไทยต้องเตรียมตัวอย่างไรกับ AEC เวลา: 30.06นาที

ความคิดเห็นของลูกค้า:

ttmnot  (อังคาร, 26 ธันวาคม 2017)
คะแนน: 4


natcha8007  (จันทร์, 04 กันยายน 2017)
คะแนน: 1


phumvin  (จันทร์, 16 มกราคม 2017)
คะแนน: 3
ทดลอง


patiparn109  (อังคาร, 30 ธันวาคม 2014)
คะแนน: 4
เยี่ยมครับ


phu6995  (จันทร์, 24 พฤศจิกายน 2014)
คะแนน: 4
ดีมากครับ น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้โปรแกรมนี้


อื่นๆ...[ สมัครสมาชิก ] [ หลักสูตรอบรม ] [ วิธีการเข้าอบรม ] [ วิธีการชำระเงิน ] [แจ้งการชำระเงิน] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ติดต่อเรา ] [ เข้าอบรม ] [ เพิ่มบริษัทของคุณ ]

logo VISA logo Master Card logo KBANK logo BAY logo KTB logo BBL logo SCB logo TMB เคาน์เตอร์ เซอร์วิส


thaiepay.com


Logo Verified by Visa Logo Master Card logo DBD Verified