Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

E-Learning : การตรวจสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ Update 2018

ราคา: ฿500

สอบถามเกี่ยวกับสินค้าE-learning : การตรวจสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ Update 2018

การตรวจสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ
- มาตราฐานการสอบบัญชี 200
- มาตราฐานการสอบบัญชี 220
- ขั้นตอนในการตรวจสอบบัญชี
- แนวทางปฏิบัติกรณีรับงานความเสี่ยงเกินกว่าปกติ

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
- ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี
- กระบวนการในการตรวจสอบบัญชี
- แผนการเข้าตรวจสอบบัญชี
วิธีการตรวจสอบบัญชี
- การทำหลักฐานการสอบบัญชี
- หลักฐานในการสอบบัญชี
- การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน
- การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
- งบการเงินเปรียบเทียบ และตัวอย่างรายงานผู้สอบบัญชี
- การตรวจสอบงบการเงิน
จรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ความคิดเห็นของลูกค้า:

ยังไม่มีความคิดเห็นสำหรับสินค้านี้
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น


ปรับปรุงล่าสุด: Tuesday, 26 May 2020 18:14

[ สมัครสมาชิก ] [ หลักสูตรอบรม ] [ วิธีการเข้าอบรม ] [ วิธีการชำระเงิน ] [แจ้งการชำระเงิน] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ติดต่อเรา ] [ เข้าอบรม ] [ เพิ่มบริษัทของคุณ ]

logo VISA logo Master Card logo KBANK logo BAY logo KTB logo BBL logo SCB logo TMB เคาน์เตอร์ เซอร์วิส


thaiepay.com


Logo Verified by Visa Logo Master Card logo DBD Verified