อบรมบัญชี Online เก็บชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี
ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ Smart Phone หรือ Tablet
อบรมบัญชี Online ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet

ทุกอย่าง Online นั่งอยู่บ้าน อบรมได้เลย
สมัครสมาชิก ซื้อหลักสูตรอบรม ชำระเงิน เข้าอบรม พิมพ์หนังสือรับรอง

หลักสูตรอบรมบัญชี เก็บชั่วโมง CPD Online

ดูรายชื่อผู้เข้าอบรมที่ผ่านการอบรมจากเรา : สมาชิกปัจจุบันมากกว่า 5 พันท่าน
** หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีสามารถเก็บชั่วโมงได้ตั้งแต่ 17 ต.ค. - ธ.ค. 57

อนุมัติ * หัวข้ออบรม/หลักสูตร วิทยากร การนับชั่วโมง CPD ** ราคา
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
CPD/
CPA

E-Learning:รอบรู้การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

 • ความรู้เบื้องต้นก่อนทำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เมื่อไรที่ต้องบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การบันทึกบัญชี การคำนวณเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ฯลฯ

 

อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน 1.00 6.00 0.00 7.00 500

CPD/
CPA

E-Learning:สอนผู้ทำบัญชีให้ใช้โปรแกรมบัญชี Express

 

 • การเตรียมความพร้อมก่อนการใช้โปรแกรมExpress
 • วิธีการใช้โปรแกรม Express ในการทำบัญชี
 • การกำหนดฐานข้อมูลต่างๆ ในExpress
 • การบันทึกยอดยกมา ลูกหนี้คงค้า , เจ้าหนี้คงค้าง ,สินค้า/วัตถุดิบ ฯลฯ

 

อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน 8.00 1.00 8.30 0.00 500

CPD/
CPA

การใช้โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้นสำหรับธุรกิจผ่อนชำระ

 

 • วิธีการใช้ โปรแกรมExpress สำหรับธุรกิจผ่อนชำระ
 • การกำหนดค่าเริ่มต้นในการใช้โปรแกรม Express
 • การจ่ายชำระหนี้ การบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • การตรวจสอบบัญชีก่อนออกงบการเงิน  ฯลฯ

 

อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน 8.10 1.00 8.00 0.00 500

CPD/
CPA

การใช้โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้นสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • การกำหนดค่าเริ่มต้น-รายละเอียดกิจการ
 • ระบบซื้อ ระบบขาย
 • ระบบเช็คและธนาคาร ฯลฯ

 

อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน 8.00 1.00 8.30 0.00 500

CPD/
CPA

การใช้โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้นสำหรับธุรกิจนำเข้า

 

 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจนำเข้า
 • การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี
 • การกำหนดเลขที่เอกสาร
 • การซื้อสด-ใบสั่งซื้อ-ซื้อเชื่อ

 

อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน 7.00 1.00 8.00 0.00 500

CPD/
CPA

การใช้โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้นสำหรับธุรกิจฝากขาย

 

 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจฝากขาย
 • การกำหนดบริษัทใหม่
 • การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่
 • การกำหนดค่าเริ่มต้น-รายละเอียดกิจการ

 

อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน 7.30 1.00 8.30 0.00 500

CPD/
CPA

การใช้โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้นสำหรับธุรกิจก่อสร้าง

 

 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจก่อสร้าง
 • การกำหนดค่าเริ่มต้นทั่วไป-การกำหนดกรอบบัญชี
 • การกำหนดตารางข้อมูล - การกำหนดผังข้อมูล
 • การลดหนี้-ส่งคืนสินค้า-จ่ายชำระหนี้

 

อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน 8.00 1.00 9.00 0.00 500

CPD/
CPA

การใช้โปรแกรมบัญชี Express เบื้องต้นสำหรับธุรกิจผลิต

 

 • วิธีการใช้โปรแกรมExpressสำหรับธุรกิจผลิต
 • การกำหนดค่าเริ่มต้น-รายละเอียดกิจการ
 • การลงรายการประจำวันที่สมุดรายวัน
 • การรับชำระหนี้

 

อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน 8.30 1.00 9.30 0.00 500

CPD/
CPA

E-Learning:รับทำบัญชีแบบมืออาชีพ

 

 • ขั้นตอนการรับงานบัญชี-ภาษี
 • งานประกันสังคม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด1
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3,53)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ฯลฯ

 

อ.สุรันดร มี้เจริญ และทีมงาน 5.00 5.30 5.00 5.30 500

CPD/
CPA

การตรวจสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ

 

 • ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชี
 • การรับงานตรวจสอบบัญชี
 • วิธีการตรวจสอบบัญชี
 • การตรวจสอบรายการผิดปกติ ฯลฯ

 

อ.เอมอร สัตถาวงษ์ 6.30 0.30 7.00 0.00 500

** หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีสามารถเก็บชั่วโมงได้เฉพาะเดือน ม.ค-พ.ค.57 และ 17 ต.ค.- ธ.ค. 57 เท่านั้น


เพิ่มบริษัทของคุณถ้าคุณคือสถาบันอบรม วิทยากร อาจารย์ ติวเตอร์หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชี ภาษี สอบบัญชี วางระบบบัญชี กฎหมาย การบริหารงานและการเงิน


หนังสือพิมพ์ ThaiCPD
โฆษณาเชิญประชุม 50 บาท
http://www.thaicpd.com

อบรมบัญชี Online ดีอย่างไร

 • คุณจะได้ความรู้จริงๆ : เราจะสรุปเนื้อหาให้ฟังตั้งแต่ชั่วโมงแรกเน้นๆ เรียนกี่รอบก็ได้ใน 60 วัน
 • ระบบให้สอบได้ 2 รอบ แต่ถ้าไม่ผ่าน เราให้เรียนใหม่ ฟรี (ติดต่อคุณเก๋ 086-777-2361)
 • คุณจะได้รับความสะดวก : ไม่ต้องออกจากบ้านเลยเพราะทุกอย่าง Online ได้ทั้งหมด
 • คุณจะมีเวลาพักผ่อน : อบรมบัญชีเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ต้องมาวันหยุด ไม่ต้องหยุดงาน
 • คุณจะมีเงินเหลือ : เพราะไม่ต้องจ่ายค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าโรงแรม เพื่อเข้าอบรม
 • คุณจะเก็บชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พิจารณาเห็นชอบให้
  บริษัท ไทยซีพีดี ออนไลน์ จำกัด เป็นหน่วยงานพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี ด้วยวิธีการอบรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning)
  และให้ความเห็นชอบหลักสูตรอบรมของเราให้นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชีได้ (ดูหลักฐานการอนุมัติ)

  Thai CPD Online เป็นที่แรกที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชี ให้จัดอบรมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผ่านระบบ Online และยังอนุมัติให้นับชั่วโมงผู้สอบบัญชีได้ (
  หลักฐานการอนุมัติ)


หลักเกณฑ์การอบรมบัญชี Online :
1. เรียนได้ 60 วัน ต้องทำข้อสอบให้ได้ 60%
2. ชั่วโมงอบรมครบ จึงสามารถทำแบบทดสอบได้
3. สอบได้ 2 ครั้ง ถ้าไม่ผ่านจะไม่ได้รับหนังสือรับรอง(โปรดโทรแจ้ง จะให้เรียนฟรีใหม่)
(ในการทำแบบทดสอบครั้งที่ 2 จะมีการสลับคำตอบหรือสลับภายในคำถาม)
4. สอบผ่าน
พิมพ์หนังสือรับรอง Online ได้ทันที 
5. อบรมหลักสูตรเดิมซ้ำไม่ได้ในรอบ 3 ปี นอกจากยังสอบไม่ผ่าน 
6.อย่าลืม
แจ้งจำนวนชั่วโมง CPD ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปี หรือ แจ้งจำนวนชั่วโมง CPA ภายในสิ้นปี
7. ต้องเก็บหนังสือรับรองไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
8.CPA จะต้องใช้กล้อง (Webcam) ในการเข้าอบรมด้วย

ขั้นตอนการอบรมบัญชี Online

1. สมัครสมาชิก :เช็ค E-mail เพื่อคลิ๊กยืนยันการใช้งาน
2. ซื้อหลักสูตรอบรม Online : โดย Login เข้าระบบ
3. ชำระเงิน Onlineเข้าอบรมและสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน Online ได้ทันที
4. เข้าอบรมบัญชี Online : พิมพ์หนังสือรับรอง Online

ใครควรเข้าอบรมบัญชี Online
- ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาบัญชีหรือจบการศึกษาแล้ว
- ผู้ประกอบกิจการ 
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมความรู้ด้านบัญชี

 

What News ?

 

ระบบรับแจ้งปัญหา

 

 

 


 

[ สมัครสมาชิก ] [ หลักสูตรอบรม ] [ วิธีการเข้าอบรม ] [ วิธีการชำระเงิน ] [แจ้งการชำระเงิน] [ เกี่ยวกับเรา ] [ ติดต่อเรา ] [ เข้าอบรม ] [ เพิ่มบริษัทของคุณ ]

logo VISA logo Master Card logo KBANK logo BAY logo KTB logo BBL logo SCB logo TMB เคาน์เตอร์ เซอร์วิส

PAYSBUY Verified


Logo Verified by Visa Logo Master Card logo DBD Verified